پرسش از مدرس

  • در راستای چشم انداز آکادمی علمی آموزشی درسواره، به منظور رفع نیازهای علمی دانشجویان مستعد این امکان فراهم شده تا آن دسته از مخاطبانی که قبلا از درسواره محصولی خریداری نموده اند،  در صورت داشتن سوال آموزشی از مدرس مربوطه، در بخش پرسش از مدرس مطرح نمایند. مخاطبان گرامی پس از درج دقیق اطلاعات در فرم زیر، می توانند پرسش خود را مطرح نمایند. شایان ذکر است:
    1. در صورت عدم تطابق اطلاعات وارد شده، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
    2. درسواره صرفا این سوالات را در اختیار مدرس قرار خواهد داد و تشخیص پاسخ و یا عدم آن بر عهده مدرس می باشد.
  • نام مدرسنام آموزش
  • نام و نام خانوادگیتلفن تماسایمیل
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .