آموزش زبان خارجی در عصر امروز به چیزی بیش از فقط ‘مهم’ تبدیل شده است. دانستن زبانی خارجی به غیر از زبان بومی خود خیلی مفید است. چه از جنبه ی مالی حساب کنیم و چه اجتماعی، قادر بودن به برقراری ارتباط به زبانی خارجی به ارتباط ‘واقعی’ با افراد کمک کرده و فهم بهتری از زبان شما فراهم می کند.

چرا شما باید آموزش زبان خارجی را در اولویت کاری تان قرار دهید؟ یادگیری زبان خارجی موقعیت های شغلی را فراهم می کند. برای تجارت، توسعه و پایدار نگه داشتن جای پایی قوی در اقتصاد جهانی ضروری است. اگر آن ها روان شناسی و زبان مشتریان خارجی خود را متوجه شوند، دست یابی به آن بهتر است. بنابراین بیش تر شرکت ها به دنبال داوطلبانی با مهارت های زبان خارجی هستند. اگر شما از قبل کار می کنید، دانستن زبانی خارجی شاید باعث به رسمیت شناختن مخصوص یا ترفیع شود. به عنوان کارفرما، به تشویق عملکرد کارکنان کمک می کند، خدمات مشتری را ارتقا می دهد، و درآمد شرکت شما را افزایش می دهد.

جدای از دست یابی های مالی، یادگیری گویشی خارجی تجربه ای مخصوص را برای مسافران به ارمغان می آورد. افرادی که عاشق کشف قسمت های مختلف جهان، دانستن فرهنگ های متنوع، مکان ها، و شیوه ی زندگی هستند، دانستن زبان بومی تجربه ای را در تغییر زندگی به ارمغان می آورد. شما به راحتی مکان ها را پیدا می کنید، آدرس ها را می پرسید، و حتی غذا سفارش می دهید. صحبت به زبان، فهم بهتری از فرهنگ کشور را برای شما دربردارد. شما آزادانه تر با افراد تعامل می کنید و گستره ای بزرگ تر را برای ملاقات افراد جدید، پیدا کردن دوستان جدید، تفریح بیش تر، و لذت فراهم می کند.

آموزش زبان آلمانی سطح (B1,B2)

در این دوره آموزشی سطح متوسطه زبان آلمانی شامل مقاطع B1 و B2 در قالب سطح (Mittelstufe B) پوشش داده می شود. مهارت هایی نظیر فهم شنیداری، فهم از طریق خواندن متن، توان تولید گفتاری، بیان شفاهی به شکل دنباله دار (غیرمنقطع) و توان نوشتن مفاهیم پایه ای محوریت این آموزش را تشکیل می دهند که در قالبی ساده و قابل فهم برای مخاطبین آموزش داده می شود.

آموزش زبان آلمانی مقدماتی

آموزش زبان آلمانی مقدماتی (A1,A2)

در این دوره آموزشی پایه ای ترین مباحث مربوط به زبان آلمانی برای شروع یادگیری این زبان در قالب سطح ( Deutsche Sprache / Grundstufe A) پوشش داده می شود. مباحثی نظیر فهم شنیداری، فهم از طریق خواندن متن، توان تولید گفتاری، بیان شفاهی به شکل دنباله دار (غیرمنقطع) و توان نوشتن مفاهیم پایه ای محوریت این آموزش را تشکیل می دهند که در قالبی ساده و قابل فهم برای مخاطبین آموزش داده میشود.

 

آموزش زبان اسپرانتو (Esperanto)

آموزش زبان اسپرانتو (Esperanto)

در آموزش زبان اسپرانتو (Esperanto)، زبان بین المللی اسپرانتو را در قالب یک پکیج کامل آموزشی پوشش می دهیم و تمامی مباحث موجود در زبان اسپرانتو اعم از مباحث گرامری و گفتاری و نوشتاری را مورد بررسی قرار می دهیم.

آموزش زبان روسی

آموزش زبان روسی (Russian)

در دوره آموزش زبان روسی (Russian) پایه ای ترین مطالب مربوط به زبان روسی آموزش داده می شود. مباحثی نظیر آواشناسی، دستور زبان مقدماتی و مکالمه  مفاهیم پایه ای این آموزش را تشکیل می دهند. که در قالبی ساده و قابل درک برای مخاطبین آموزش داده می شود.