آموزش شطرنج

آموزش شطرنج

پس از پایان دوره آموزشی شطرنج، فراگیران این آموزش می توانند با آگاهی و اعتماد به نفس بیشتری، قدم به دنیای مهیج بازی شطرنج بگذارند. مطالب در این مجموعه آموزشی طوری بیان شده که فرد مبتدی می تواند به راحتی عملکرد بهینه مهره های شطرنح، قوانین صحیح بازی و برخی تکنیک های خاص شطرنج را در یک بازی رسمی پیاده سازی نماید.