آموزش spss

آموزش SPSS (جامع)

در این دوره آموزشی کلیات مربوط به نحوه کار با نرم افزار spss و دستورالعمل­های گام به گام به منظور تحلیل داده های آماری ارائه می­شود که فرآیند پژوهش را از طراحی مطالعه تا تحلیل داده ها و تفسیر نتایج  تحت پوشش قرار می دهد و با ارائه ی مثال های کاربردی مختلف به پوشش توانایی های نرم افزار و بیان کارکرد ابزارهای مختلف نرم افزار می­پردازد.

آموزش اکسپرت چویس Expert Choice

آموزش اکسپرت چویس Expert Choice

تصمیم‌گیری یکی از مهمترین و اساسی‌ترین وظایف مدیریت است و تحقق اهداف سازمانی به کیفیت آن بستگی دارد. یکی از تکنیک‌های تصمیم‌گیری با استفاده از داده‌های کمی تصمیم‌گیری چندمعیاره می‌باشد که مدیران می‌توانند با در نظر گرفتن معیارهای متفاوت برای تصمیم‌گیری که گاهاً با یکدیگر در تعارض هستند، به طریقی عقلایی تصمیم گیری نمایند. در این زمینه نرم افزار export choice یکی از نرم افزارهای پرکاربرد در تصمیم گیری چند معیاره بر اساس روش AHP می باشد که دارای قابلیت های بسیار زیادی بوده و می توانید طراحی نمودار سلسله مراتبی تصمیم گیری را به راحتی انجام داده و اولویت ها و ترجیحات در طراحی وزن دهی را تنظیم کنید.

آموزش Mendeley

آموزش نرم افزار مندلی (Mendeley)

از آنجایی که در پژوهش ضرورت دسترسی به مقالات، کنفرانس ها و کتاب های به روز، اجتناب ناپذیر می باشد، استفاده آکادمیک در جمع آوری و به کارگیری آن ها بسیار مهم است که زمان پژوهش را به هدر نخواهد داد و به این منظور در دوره آموزش مندلی (Mendeley) تمامیه نکاتی که دانشجویان تمامیه رشته ها برای مدیریت این اسناد به منظور استناد(رفرنس دهی) به آن نیاز دارند داده شده است.