علوم ریاضی دانش استدلال های منطقی از اصول و تعریف هایی است که منجر به رسیدن به نتایج جدید می شود. در بیان دیگر دانش بررسی کمیت ها، ساختارها، فضا و دگرکونی ها را علوم ریاضی می نامند. علارغم اینکه علوم ریاضی جزئی از علوم طبیعی به شمار نمی رود اما ساختارهای مورد پژوهش در این علم از دانش های طبیعی به ویژه فیزیک نشأت می گیرند.

مفاهیم و ساختار های ایجاد شده در علوم ریاضی در سایر رشته ها به خصوص رشته های مهندسی کاربرد دارد. برای‌ مثال‌ مبحث‌ آنالیز تابعی‌ در مکانیک‌ کوانتومی‌، کاربرد بسیار زیادی‌ دارد. یا مبحث مشتقات و انتگرال گیری معادلات دیفرانسیلی در رشته های مهندسی مکانیک، برق و … کاربرد فراوانی دارد.در جامعه‌شناسی‌ نیز نظریه‌ احتمال‌ و نظریه‌ گروه‌ها نقش‌ بسیار مهمی‌ ایفا می‌کند. در کل‌ باید گفت‌ که‌ همه‌ صنایع‌، زیرساخت‌ ریاضی‌ دارند و به‌ همین‌ دلیل‌ در همه‌ مراکز صنعتی‌ و تحقیقاتی‌ دنیا، ریاضیدان‌ها در کنار مهندسین‌ و دانشمندان‌ سایر علوم‌، حضوری‌ فعال‌ دارند و آنچه‌ در نهایت‌ ارائه‌ می‌شود، نتیجه‌ کار تیمی‌ آنها است‌.

علوم ریاضی در دانشگاه های ایران دارای زیرمجموعه های مختلفی همچون ریاضیات محض، ریاضیات کاربردی، آمار است. در دسته آموزشی علوم ریاضی مجموعه درسواره، آموزش های مربوط به دروس و نرم افزارهای مربوط به رشته ریاضی و زیرمجموعه های آن ارائه می شود.

آموزش EES (حل معادلات مهندسی)

آموزش EES (حل معادلات مهندسی)

آموزش دوره EES با رویکرد کاربرد آن در ترمودینامیک و انتقال حرارت مرتبط با آن بوده است. در این دوره به تمامی نکاتی که دانشجو در تحلیل سیکلهای ترمودینامیکی و حل مسائل ترمودینامیکی نیاز دارد اشاره شده است. همچنین جهت تسهیل شبیه سازی مقالات معتبر در این زمینه، سه نمونه شبیه سازی مقاله آموزش داده شده است.

آموزش انتگرال

آموزش انتگرال

اما در این مجموعه آموزش انتگرال قصد داریم تا با روش حل انواع انتگرال ها آشنا شویم. انتگرال هایی چون: انتگرال نامعین ، انتگرال توابع گویا، انتگرال توابع گنگ، انتگرال کسر گویا ، انتگرال دیفرانسیل دو جمله ای ، انتگرال توابع مثلثاتی ، انتگرال توابع هذلولوی ، انتگرال توابع اصم ، انتگرال های ناسره و … معرفی شده و چندین نوع روش حل برای هرکدام آموزش داده خواهد شد.

آموزش متلب (MATLAB)

آموزش متلب (MATLAB)

این دوره آموزشی به منظور آموزش نرم افزار متلب بصورت مقدماتی ارائه می شود. ضمن آموزش مفاهیم مقدماتی موجود در نرم افزار، تمام مفاهیم لازم برای شروع یک پروژه تحقیقاتی در حوزه‌های رشته‌های مهندسی مرتبط و چگونگی استفاده از تجهیزات جانبی این نرم‌افزار با وجود گستردگی آن، در این مجموعه آموزشی پوشش داده می شود. در گام بعدی، سعی می‌شود تا تمامی مفاهیم اولیه و کاربردی بیان‌شده، با مثال‌های عینی و پرکاربرد، بررسی شوند و عمده خطاها و اشکالاتی که دانشجویان رشته مهندسی در ابتدای کار با نرم‌افزار مواجه می‌شوند، پردازش شود.

آموزش نرم افزار spss

آموزش نرم افزار SPSS (جامع)

در این دوره آموزشی کلیات مربوط به نحوه کار با نرم افزار spss و دستورالعمل­های گام به گام به منظور تحلیل داده های آماری ارائه می­شود که فرآیند پژوهش را از طراحی مطالعه تا تحلیل داده ها و تفسیر نتایج  تحت پوشش قرار می دهد و با ارائه ی مثال های کاربردی مختلف به پوشش توانایی های نرم افزار و بیان کارکرد ابزارهای مختلف نرم افزار می­پردازد.

آموزش Mendeley

آموزش نرم افزار مندلی (Mendeley)

از آنجایی که در پژوهش ضرورت دسترسی به مقالات، کنفرانس ها و کتاب های به روز، اجتناب ناپذیر می باشد، استفاده آکادمیک در جمع آوری و به کارگیری آن ها بسیار مهم است که زمان پژوهش را به هدر نخواهد داد و به این منظور در دوره آموزش مندلی (Mendeley) تمامیه نکاتی که دانشجویان تمامیه رشته ها برای مدیریت این اسناد به منظور استناد(رفرنس دهی) به آن نیاز دارند داده شده است.